Pigsi Protocolo de Intervención Global y Simultánea

CARME PAU - JULIO ALTOMONTE

DESPATX PEDAGÒGIC MULTIDISCIPLINARI

  
  

Diagnòstic PedagògicDiagnòstic Pedagògic


Abans que res cal esbrinar els motius reals que hi ha al darrera d'una dificultat ja sigui ACADÈMICA i/o CONDUCTUAL . El despatx disposa d'un protocol propi i personalitzat creat per detectar tots aquells aspectes que tenen a veure amb la part CURRICULAR i amb la part EMOCIONAL. A partir d'aquest diagnòstic que consensuem amb els pares realitzem propostes d'intervenció que es duran a terme a casa, al despatx i a l'escola.

Amb aquesta eina podem garantir que la proposta de treball i seguiment és totalment INDIVIDUAL, PERSONAL i INTRANSFERIBLE.


 

Necessitats educatives especials i tècniques d'estudi.Necessitats educatives especials i tècniques d'estudi


Les necessitats EDUCATIVES poden ser d'un ventall molt ampli però un cop concretades i delimitades, a través del nostre DIAGNÒSTIC, es fa una intervenció en els nivells abans esmentats (casa, escola despatx). Ens basem en un APRENENTATGE SIGNIFICATIU per tal d'aconseguir un/a alumne/a IMPLICAT/ADA, MOTIVAT/ADA i PROTAGONISTA de les seves millores. Aconseguir la seva AUTONOMIA serà una peça clau en aquest procés. 

Educació  emocionalEducació Emocional


L'EUCACIÓ EMOCIONAL és l'engranatge que ens permet abordar qualsevol estratègia d'intervenció. El fet de tenir una bona AUTOESTIMA, un bon AUTOCONCEPTE, saber acceptar i resoldre REPTES amb l'esforç que cal, conèixer així els nostres PUNTS FORTS I FEBLES i també desenvolupar la capacitat d'autocontrol.

 

 

 

 


 

Orientació escolar i acadèmicaOrientació Escolar i Acadèmica 


Suport integral a l'alumne pel que fa a la presa de decisions i a l'elecció de les estratègies més efectives segons el seu procés personal d'aprenentatge.  Implica el desenvolupament de tècniques d'estudi que ajudin en la comprensió, l'establiment d'un APRENENTATGE SIGNIFICATIU i treballar amb autonomia. 

L'Orientació escolar i acadèmica és una fita que, de fet, es realitza al llarg de la vida, ja sigui des de petits fins a adults. El fet de prendre una decisió correcta té molt a veure amb el nostre procés maduratiu, emocional, i en la percepció del meu JO.